TALENTTIA

Talenttian päivittäisessä toiminnassa pyrimme jatkuvaan ja kehittyvään kasvuun, jonka saavutamme erinomaisella palveluasenteella ja onnistuneella asiakaskokemuksella, työhyvinvointia tai henkilöstökokemusta unohtamatta. Seisomme toiminnassamme aina työlainsäädännön takana ja kohtelemme kaikkia osapuolia yhdenvertaisesti.

Haluamme, että asiakkaamme, kandidaattimme ja työntekijämme ovat tyytyväisiä. Jotta tämä on mahdollista, on toimintamme oltava avointa, läpinäkyvää, ja kaikkien yhteisen edun mukaista.  Jotta pystymme toimimaan parhaalla mahdollisilla tavoilla, panostamme kommunikaatioon kaikkien sidosryhmiemme kanssa - meillä yksikään kandidaatti ei jää pimentoon haun tilanteesta, ja asiakas tietää, mikä on avoinna olevan haun tilanne.

Työntekijämme tietävät, mitkä ovat heidän oikeutensa ja velvollisuutensa. Laadukkaan prosessin varmistamiseksi haluamme aina tavata asiakkaamme henkilökohtaisesti, sillä  uskomme huolellisen alkukartoituksen takaavan parhaat mahdolliset lopputulokset ja pitkän yhteistyön.

ARVOT, JOTKA OHJAAVAT TOIMINTAAMME

IHMISET

Olemme aidosti kiinnostuneita työnantajista ja työnhakijoista ihmisinä. Siksi pyrimme toiminnassamme aina tarjoamaan asiakaslähtöistä palvelua.

LUOTETTAVUUS JA REHELLISYYS

Luotettavuus ja rehellisyys ovat toimintamme perusta. Ilman niitä emme voisi toimia liiketoiminnallisesti yhtä vahvasti. Pidämme luotettavuutta ja rehellisyyttä yllä henkilötietojen huolellisella käsittelyllä, jakamalla osapuolten välillä relevantteja tietoja sekä vastaamalla jokaiseen hakemukseen ja yhteydenottoon.

TULOS

Tulosta haluamme tehdä hyvien ja onnistuneiden rekrytointien kautta. Kun oikea ihminen palkataan, syntyy paras taloudellinen tulos työnantajan puolelta.

TYYTYVÄISYYS

Meille on tärkeää, että rekrytoinnin jälkeen kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen pitkälläkin tähtäimellä. Siksi haluamme varmistaa onnistumisemme tekemällä jälkihaastatteluita.

PROSESSIMME

Kuinka rekrytointi kanssamme etenee?

1. Teemme tarvekartoituksen rekrytoinnin yksityiskohdista yhdessä toimeksiantajan kanssa. Tämä pitää sisällään muun muassa aikataulujen sopimisen, hinnoittelun ja sopivan hakijaprofiilin kartoittamisen.

2. Teemme rekrytointistrategian tarvekartoituksen pohjalta, jonka avulla voidaan saavuttaa halutut tulokset onnistuneen rekrytoinnin kannalta.

3. Laadimme työpaikkailmoituksen huolellisesti potentiaalisia työnhakijoita varten, ja kasvatamme sen näkyvyyttä oman markkinointiosastomme asiantuntijoiden avulla.

4. Hyödynnämme omat kontaktimme, avoimet hakemukset ja teemme myös suorahakua, jotta voimme löytää juuri etsimäsi talentin.

5. Käymme hakemukset läpi ja valitsemme sopivimmat kandidaatit rekrytoinnin seuraavaa vaihetta varten.

6. Puhelinhaastattelut. Käymme puhelinhaastattelut jokaisen potentiaalisen työnhakijan kanssa, ja valitsemme näiden pohjalta osan henkilökohtaiseen haastatteluun

7. Henkilökohtaiset haastattelut. Haastattelemme rekrytoinnin loppuvaiheessa olevat työnhakijat toimistollamme. Rekrytoinnin asiantuntijamme osaavat vetää haastattelutilanteet läpi tehokkaasti, mutta rennolla asenteella.

8. Esittelemme parhaat kandidaatit toimeksiantajalle. Käymme läpi parhaat ehdokkaat ja esittelemme ne toimeksiantajalle.

9. Tehtävät ja työnäytteet. Jos rekrytointia varten tarvitaan tarkentavia näyttöjä ammatillisesta osaamisesta, tehdään ne sovitusti tässä vaiheessa.

10. Haastattelut suoraan toimeksiantajalla. Toimeksiantaja pääsee haastattelemaan rekrytointiyrityksen huolella läpikäymät kandidaatit henkilökohtaisesti.

11. Työsopimus. Kun toimeksiantajalle on löydetty paras mahdollinen työnhakija, kirjoitetaan hänen kanssaan työsopimus. Jos kyseessä on vuokratoimeksianto, vastaa Talentti Oy sopimuksesta kokonaisuudessaan.

12. Asiakastyytyväisyys. Olemme yhteydessä toimeksiantajaan ja työntekijään myös rekrytoinnin päätyttyä, sillä haluamme varmistua työmme laadusta. Asiakastyytyväisyys rekrytoinnin molemmin puolin on merkki onnistumisestamme.

REKRYTOIJAMME

TUUA HUUSKOLA

Rekrytointi
tuua@talentti.fi
Puh. 9397397393

JÖRGEN WECKSTRÖM

Rekrytointi
jorgen@talentti.fi
Puh. 9397397393